Wat was Julius Caesar (101v.C. - 44v.C.)?
Een keizer of een dictator?
Hij bezat een geweldige politieke eerzucht, die vreemd genoeg samenviel met het staatsbelang.
65 v.C.: verkozen tot aedilis.
63 v.C.: verkozen tot pontifex maximus.
59 v.C.: werd hij consul.
45 v.C.: dictator voor onbepaalde tijd. Hij eigende zich de absolute macht toe, onderwierp de senaat, verbeterde het bestuur in de landprovincies, verenigde Italië, stichtte kolonies, verdeelde de gronden, romaniseerde de wereld en verduidelijkte de voorschriften van de armenzorg.
44 v.C.: in de senaat vermoord door de republikeinen onder leiding van Junius Brutus.

Gaius Octavius werd geboren in Rome op 23 september 63 v.C.
De regeringsvorm die toen ontstond, wordt door de geschiedschrijvers het "principaat" genoemd.
Stapsgewijs verwierf hij alle voordelen van het tribunaat - het vetorecht, het recht om de senaat bijeen te roepen, om wetten voor te stellen, onschendbaarheid - niet voor één jaar maar voor het leven en niet beperkt tot Rome maar voor heel het keizerrijk.Hij werd dus tegelijkertijd de opperbevelhebber, de bestuurder en de opperrechter van het keizerrijk.
Op die manier kon Augustus op volkomen legale manier en naar eigen goeddunken het keizerrijk besturen. Anderzijds was er onder zijn bewind sprake van "PAX ROMANA" (= Romeinse vrede).
Augustus stierf in 14 n.C. tijdens een reis naar Campanië; hij was 76 jaar oud en had 41 jaar geregeerd.

Nero (41 - 54 n.C.)
Hij was een machtshongerige, afschuwelijke tiran.
Heeft hij werkelijk de opdracht gegeven om Rome in brand te steken, omdat hij het een lelijke stad vond? Dat beweert Suetonius toch. In ieder geval moesten de christenen het gelag betalen. Voor de wederopbouw van de stad plunderde hij het Keizerrijk en nam de bezittingen en het fortuin van zijn vijanden in beslag.
Nero vluchtte weg uit Rome, achternagezeten door de preatorianen.Op een afgelegen plaats stak hij zich, met de hulp van een slaaf, een dolk in de keel. "Met mij sterft een groot artiest", zei hij, toen hij op 9 juni 68 het leven liet.


Titus (79 - 81 n.C.)
Titus staat bekend als een uitstekend keizer: een aantrekkelijk, ontwikkeld man, een knap militair en een echte staatsman.
Zijn heerschappij werd gekenmerkt door verschillende rampen: de uitbarsting van de Vesuvius die Pompeï, Herculaneum en Stabiae verwoestte, een reusachtige brand die een groot deel van Rome in de as legde en een pestepidemie die talloze slachtoffers eiste in geheel het Keizerrijk. Hij stierf onverwacht in 81 n.C.

Trajanus (98 - 117 n.C.)
Trajanus was van Spaanse afkomst .
Trajanus, de opmerkelijkste opvolger van Augustus, was een populair, boeiend, menselijk en evenwichtig keizer: een nobel figuur.
Tegenover het groeiende christendom gedroeg hij zich vrij dubbelzinnig.Door met opzet vaag te blijven, wou hij waarschijnlijk niemand tegen zich in het harnas jagen, want de Romeinse wet had in dit opzicht niets voorzien.
Grote bouwwerken werden ondernomen. Hij ontwierp een van de fraaiste complexen van de monumentale bouwkunst.
Trajanus was evenwel in de eerste plaats een militair, hij moest oorlog voeren (Parthen - Daciërs)
In het jaar 117 n.C. overleed hij evenwel plots bij zijn terugkeer uit Ctesiphon.


Hadrianus (117 - 138 n.C.)
Hadrianus, een andere Spanjaard, werd de opvolger van Trajanus.
Hij was een man van de wereld, beschikte over een encyclopedische kennis, wou alles weten en interresseerde zich voor alles.
Hadrianus was veeleer gesteld op vrede dan op oorlog.
Hadrianus vestigde het absolutisme in het Keizerrijk.De bestaande jurisdictie-edicten werden definitief vastgelegd in het Edictum perpetuum, dat voortaan gebruikt werd als grondslag voor de rechtspraak.
Tijdens zijn laatste levensjaren was hij ten gevolge van zijn ziekte, waterzucht, vaak verbitterd en wreed.Hij stierf in 138 n.C. na een vreedzaam bewind waarin het Keizerrijk het toppunt van zijn roem bereikte.

vorige